Category Razno

Da li je istina da žene u pedesetim godinama kuvaju najbolje?

Prema nekim novijim istraživanjima došlo se do rezultata da žene koje imaju između 50-55 godina bolje kuvaju od mlađih žena.

Žene u pedesetim godinama se smatraju veoma samopouzdanim osobama, koje imaju dosta iskustva u životu.

Poznato je da žene u pedesetim godinama imaju najbolju i najkvalitetniju garderobu, kao i najmanje nepotrebnih stravi u svom ormanu. Žene u ovim godinama su dosta ozbiljne i tačno znaju šta žele.
Istraživači su došli do nekih novih rezultata u oblasti kuvanja nakon istraživanja sposobnosti žena raznih starosnih dobi, da su žene u ovim godinama mnogo kreativnije i bolje pripremaju hranu od onih koje su mlađe.

Do sredine svojih pedesetih godina već znaju kako treba kuvati za više ljudi, čak i za 12 ljudi odjednom, kuvati nešto brzo za goste od stva...

Read More